Suomen Olympiakomitea on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntöön.

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 12.4. Se totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Olympiakomitealta selvitystä siitä, ovatko yhteisön säännöt linjassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa ja onko Suomen Olympiakomitean johto menetellyt huippu- urheiluyksikön johtajan nimityksessä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, huomioiden toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Ministeriö on myös pyytänyt selvittämään, miten Suomen Olympiakomitea toimeenpanee vastuullisuusohjelmaansa organisaation johdossa, muussa hallinnossa sekä toiminnassa, erityisesti huomioiden turvallinen toimintaympäristö ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä miten järjestössä on puututtu ja jatkossa puututaan epäasialliseen käyttäytymiseen.

Hallitus käsitteli kokouksessa luonnosta vastaukseksi selvityspyyntöön, ja hyväksyi sen pohjalta lopullisen selvityksen lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön 13.4.

Lähde: Olympiakomitea