Euroopan parlamentti laatii vuoden 2016 aikana mietinnön EU:n urheilupolitiikasta.

Suomalainen europarlamentaarikko Hannu Takkula on valittu mietinnön laatijaksi. Mietinnössä käsitellään kansallisrajat ylittäviä urheiluun liittyviä teemoja, kuten sopupelien ehkäisyä, dopingin torjuntaa, urheilun hyvää hallintotapaa, integriteettiä ja esteettömyyttä sekä ruohonjuuritason urheilun merkitystä kansanterveyden edistäjänä.

Europarlamentaarikko Takkula kutsui suomalaiset lajiliitot ja urheilujärjestöt koolle Valo-talolle perjantaina 10.6. kuulemistilaisuuteen, jossa käsiteltiin mietinnön sisältöä.

– Euroopan komissio on toteuttanut kuusi vuotta urheilupolitiikkaa EU:n saatua koordinoivan toimivallan urheiluun Lissabonin sopimuksessa. Nyt parlamentti laatii historiansa toisen mietinnön aiheesta. Tämä on meille suomalaisille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa EU:n urheilupolitiikan suuntaviivoihin, Takkula kommentoi raportin merkityksestä.

Raportti käsittelee erityisesti urheilun hyvää hallintotapaa, eettisiä kysymyksiä sekä esteettömyyteen ja urheilun sosiaaliseen integraatioon liittyviä teemoja.

– Urheilun hyvä hallintotapa, eettiset kysymykset ja rooli yhteisöllisenä kokoavana voimana ja kansanterveyden edistäjänä ovat asioita, jotka vaativat eurooppalaista keskustelua. Viime aikojen doping- ja korruptioskandaalit vaikuttivat myös aiheen valintaan. Haluan myös nostaa esille vammaisurheilun merkityksen ja tasa-arvokysymykset urheilussa, sillä jokaisella ihmisellä tulisi olla tasa-arvoiset edellytykset harrastaa liikuntaa, Takkula jatkaa.

Kuulemistilaisuudessa alustanut Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjus näkee parlamentin mietinnön tärkeänä kannanottona.

– Parlamentin raportti pyrkii vaikuttamaan samoihin teemoihin, joita Suomen urheiluliike on pitkään pyrkinyt edistämään kansainvälisessä urheilupolitiikassa. Tämä on Suomelle erinomainen vaikuttamismahdollisuus, Korjus kommentoi tilaisuudessa.

Urheilumietinnön käsittely Euroopan parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa alkaa syyskuussa 2016. Lopullisesta mietinnöstä äänestetään Strasbourgin täysistunnossa tammikuussa 2017.

Lähde: Sport.fi