Olympiakomitean ja Valon ylimääräiset kokoukset 20.6.2016 asettivat ehdollepanotoimikunnan tekemään esityksen uuden Olympiakomitean puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja hallituksen jäsenistä päätettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle, joka pidetään Lahdessa 26.11.2016.

Ehdollepanotoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtajat Tuija Brax ja Kalervo Kummola, jäsenet Juhani Kaskeala, Mikko Ronkainen, Mari Routti ja sihteeri Reijo Ruokonen on saanut työnsä valmiiksi ja se esitteli ehdotuksensa uudesta puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenistä. Uuden hallituksen toimikausi alkaa marraskuussa 2016 ja päättyy Tokion kesäolympialaisten jälkeen syksyllä 2020.

Uudeksi puheenjohtajaksi esitetään Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakalliota, varapuheenjohtajiksi Olympiakomitean nykyisiä varapuheenjohtajia Susanna Rahkamoa ja Jukka Rauhalaa.

Ehdollepanotoimikunta esittää hallituksen jäseniksi Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlssonia, Voimisteluliiton puheenjohtaja Anne Vierelää (ent. Martikainen), lasten liikuntakasvatuksen dosentti Arja Sääkslahtea, Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurmista, liikuntakeskus Pajulahden toimitusjohtaja ja rehtori Lasse Mikkelssonia, Koripalloliiton puheenjohtaja Antti Zittingiä. Sääntöjen mukaan hallituksessa on kaksi urheilijajäsentä, joita esittää urheilijavaliokunta. Urheilijajäseniksi esitetään Sari Multalaa ja Olli-Pekka Karjalaista.

Ehdollepanotoimikunta esittää hallitukseen varajäseniksi AKK-Motorsportin puheenjohtaja Juhani Pakaria ja Soveltavan liikunnan SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulua.

Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaisjäsen Sari Essayah jatkaa hallituksessa.

Uudella hallitukselle merkittävä rooli

Olympiakomitea ja Valo yhdistyvät ja uusi Olympiakomitea aloittaa toimintansa 1.1.2017 Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden alussa. Olympiakomitean tehtävät liittyvät jatkossa laaja-alaisesti liikuntakulttuuriin liikkeen lisäämisestä huippu-urheiluun. Järjestön syyskokouksessa kolmen viikon kuluttua päätettävänä hallitusvalintojen lisäksi on toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017.

– Halusimme saada aikaan ehdotuksen, joka mielestämme toimii parhaalla mahdollisella tavalla koko suomalaisen liikuntakulttuurin vahvistamiseksi. Edessä on täysin uusi tilanne, kun Olympiakomitea jatkossa vastaa erittäin isosta kokonaisuudesta eli huippu-urheilusta suomalaisten liikuttamiseen. Puheenjohtajaksi ehdottamamme Timo Ritakallio on intohimoinen liikunnan ja urheilun puolestapuhuja. Mielestämme hänellä on niin yritysjohtajana kuin kansainvälisissä ja kansallisissa urheilun luottamustehtävissä kertyneen osaamisen ja kokemuksen kautta erinomaiset edellytykset jatkossa johtaa koko suomalaista liikuntaa ja urheilua, toteaa ehdollepanotoimikunnan toinen puheenjohtaja Kalervo Kummola.

– Työtämme ohjasi uudet Olympiakomitean säännöt, joiden mukaan hallituksen jäsenistä korkeintaan puolet voi olla jäsenten luottamus- tai toimihenkilöitä. Hallituksen kokonaisvahvuus on 12 henkilöä ja sen jäsenistä vähintään kolmasosan tulee olla naisia tai miehiä. Saimme lukuisia ehdotuksia erittäin pätevistä henkilöistä uuteen hallitukseen. Tämä osoitti myös sen, että uuden Olympiakomitean työtä ja uutta laaja-alaista roolia koko kansan liikuttajana arvostetaan korkealle, jatkaa ehdollepanotoimikunnan toinen puheenjohtaja Tuija Brax.

Huippu-urheilulla ja liikkeen lisäämisellä iso merkitys Suomessa

Liikunta ja urheilu on Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat ja tarjoavat unohtumattomia elämyksiä. Seurat ovat liikunta- ja urheiluyhteisön sykkivä sydän.

Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan ja urheilun kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti. Tämän toteuttamiseksi liikuntayhteisö hyväksyi kesäkuussa 2016 yhteisen menestyssuunnitelman, joka linjaa tulevaisuuden työtä.

– Uudella Olympiakomitealla on merkittävä tehtävä suomalaisen urheilun ja liikunnan suunnannäyttäjänä, ja sitä kautta myös meidän kaikkien suomalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäjänä. Tilanne on historiallinen, kun ensimmäistä kertaa huippu-urheilu ja liikunta yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Olen nyörillä mielin ehdollepanotoimikunnan minua kohtaan osoittamasta luottamuksesta ja samalla innoissani ehdokkuudestani tähän tärkeään luottamustehtävään. Haluan hyödyntää omaa osaamistani ja kokemustani suomalaisen huippu-urheilun ja koko kansan liikuttamisen hyväksi, sanoo puheenjohtajaksi ehdotettu Timo Ritakallio.

Lähde: Olympiakomitea