Vuodesta 1987 lähtien suksien pohjassa käytetty fluoripulveri on siirtymässä historiaan.

Heinäkuussa 2020 EU:ssa astuu voimaan uusi rajoitus, jonka myötä markkinoille saapuu puhtaampia luistoaineita. Kaikki tällä hetkellä käytettävät 100-prosenttiset hiihdon fluoripulverit nimittäin ylittävät voimaan tulevat raja-arvot selkeästi.

Fluoripulverien leviämistä suksista maastoon ei pidetä vaarallisena, mutta suksien voitelussa ja puhdistuksessa valmiste voi olla terveydelle haitallista.

Uusien asetusten astuessa voimaan, on vanhojen tuotteiden myynti ja käyttö ovat yhä sallittua, mutta valmistus ja maahantuonti kielletään.