SUEK toteuttaa laajan selvityksen seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa yhteistyössä urheilun lajiliittojen kanssa. Tarkoituksena on tutkia, ilmeneekö kilpaurheilussa seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää ja kuinka yleisestä ilmiöstä on kyse. Selvityksen avulla luodaan entistä tehokkaampia keinoja ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Raportti selvityksestä valmistuu keväällä 2020.
SUEK kutsui mukaan 71 urheilun lajiliittoa, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n sekä jääkiekon SM-liigajoukkueet. Selvityksessä on mukana lähes 50 tahoa sisältäen kaikki suurimmat lajiliitot. Kysely lähetetään selvitykseen osallistuvien lajien 16-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kilpaurheilijoille.
– Näin laaja selvitys häirinnästä urheilussa on ensimmäinen Suomessa. On hienoa, että liitot lähtevät mukaan selvitykseen. Tämä kertoo urheilun yhteisestä tahtotilasta, epäkohtiin halutaan puuttua ja etsiä ratkaisuja. Paljon on vielä opittavaa ja tehtävää epäasiallisen käyttäytymisen lopettamiseksi, mutta suunta on hyvä. Häirintä ei kuulu urheiluun, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.
SUEK on jo aiemmin tehnyt lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä häirinnän ilmenemisestä eri lajeissa. Selvitysten perusteella voidaan todeta, että häirinnän eri muotoja ja kiusaamista esiintyy urheilussa. Nämä tulokset yhdistettynä julkisuuteen tulleisiin tapauksiin vahvistaa sen, että häirintäilmiön laajemmalle tutkimiselle urheilussa on selkeä tarve.
– On tärkeää, että saadaan uutta tietoa ja laajempaa kuvaa ilmiön esiintyvyydestä, sen luonteesta sekä mahdollisista syistä ja seurauksista. Meidän kaikkien tehtävä on luoda kulttuuria, jossa seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää ei sallita, vaan se tunnistetaan ja siihen puututaan esimerkiksi puhe- ja toimintatapoja muuttamalla. Näin luodaan turvallista urheilukulttuuria. Myös kilpaurheilun näkökulmasta on merkityksellistä, että kaikki urheilijat voisivat keskittyä urheilussa itse asiaan eli urheiluun eikä kenenkään tarvitsisi jännittää tai pelätä seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän vuoksi, SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso sanoo.
SUEK toteuttaa selvityksen yhteistyössä urheilun lajiliittojen sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n kanssa. Tässä selvityksessä noudatetaan Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjetta. Selvitykseen on lisäksi haettu eettinen ennakkoarviointilausunto Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta.

Lähde: SUEK tiedote