Rikkoi kurinpitosääntöjä! Voimisteluliitolta julkinen varoitus valmentajalle – Lue virallinen seloste tapauksesta

© Kuva: Getty Images

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on ensimmäisen kerran määrännyt julkisen varoituksen valmentajalle.

Voimisteluliiton voimassa olevien kurinpitosääntöjen mukaisesti kurinpitovaliokunta on ensimmäisen kerran määrännyt julkisen varoituksen voimisteluvalmentajalle. Kurinpitosääntöjen mukaisesti Voimisteluliitto julkaisee valiokunnan virallisen selosteen tapauksesta.

Voimisteluliitto / Kurinpitovaliokunta ratkaisuseloste

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on 28.8.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt valmentaja Marina Petrakovalle julkisen varoituksen seuraamukseksi kahdesta eri alaikäisen voimistelijan valmennustilanteeseen liittyvästä tapahtumasta. Valiokunta katsoi näytetyksi, että valmentaja on edellä mainituissa tilanteissa käyttäytynyt Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen seuraavien kohtien vastaisesti:

Seuraamus voidaan määrätä sille,

g) joka liiton tai seurojen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.

h) joka liiton tai seurojen järjestämässä toiminnassa käyttää loukkaavaa tai halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia henkilöitä tai yleisöä.

Valiokunta on seuraamusta määrätessään ottanut huomioon voimistelijan iän, hänen valmentajasta valmennustilanteessa riippuvaisen asemansa sekä sen, että tapahtumia on ollut kaksi. Lisäksi on huomioitu, että kyseessä on valmentajalle ensimmäinen liiton kurinpitomenettelyssä määrätty seuraamus.

Valiokunnan ratkaisu oli yksimielinen.

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunnassa on viisi (5) varsinaista jäsentä, joista vähintään kolmen (3) tulee olla oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita, urheiluoikeuteen erikoistuneita henkilöitä.

Kurinpitovaliokunnan tietoon saatetut asiat käsitellään lakimiehistä koostuvan elimen toimesta joko kirjallisten aineistojen, selvitysten ja/ tai kuulemisten perusteella. Kurinpitovaliokunta määrittää tapauskohtaisesti käsittelytavat.

Voimisteluliiton syyskokouksessa 2019 hyväksyttyjen ja kevätkokouksessa 6.6.2020 päivitettyjen kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitovaliokunta voi antaa päätöksissään vapauttavan päätöksen, huomautuksen tai varoituksen, jotka eivät ole julkisia tai liiton julkistettavat julkisen varoituksen, sakon, väliaikaisen kilpailu- tai toimitsijakiellon, tulosten mitätöimisen ja kilpailun mahdollisen uusimisen tai sulkea tai erottaa jäsenseuran liiton toiminnasta.

Lähde: Tiedote


Carolina Hurricanes – New York Rangers | Mässäilläänkö maaleilla? ⭐️⭐️⭐️½