Tasa-arvovaltuutettu on kertonut verkkosivuillaan Tokion olympialaisten viimeistelyleirin tapahtumista.

– A pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko häneen kohdistunut naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986, jäljempänä tasa-arvolaki) kielletyllä tavalla häirintää Tokion kesäolympialaisten viimeistelyleirillä, alkaa lausunto.

Lausunnosta selviää, että Olympiakomitean työntekijä B sanoi A:lle ruokailun yhteydessä naurahtaen ”A, sinulle tuli nyt tänne leirille uusi homma, että saat joka ilta tulla pesemään mun paikat huoneeseeni, koska en luota pesijöinä näihin miehiin”.

– Tapahtuneen jälkeen A yritti keskustella sekä Olympiakomitean että Suomen Urheiluliiton edustajien kanssa, mutta asiaan ei ole puututtu. 

– Tasa-arvovaltuutettu pyysi selvitystä sekä Suomen Urheiluliitolta että Olympiakomitealta. Molemmat organisaatiot kertoivat selvityksissään saaneensa tiedon tapahtumasta välittömästi, mutta eivät ole olleet tietoisia sen tarkastelusta mahdollisena seksuaalisena häirintänä, kunnes media nosti asian esille keväällä 2022. Sekä Olympiakomitealla että Suomen Urheiluliitolla on toimintaohjeita häirintätilanteiden varalta. Molemmat organisaatiot ovat sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan. Olympiakomitean selvityksen mukaan A:n kuvaama tilanne tulkittiin huonoksi huumoriksi. 

– B:lle on annettu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiassa hallintolain 41 §:n nojalla. B kertoi, ettei muista A:n kuvaamaa tapahtumaa eikä käyttämiään sanoja. B:n näkemyksen mukaan kyse ei ollut pesukutsusta tai vallankäytöstä. B totesi, että jos hän oli sanonut A:n kuvaamalla tavalla, kyseessä oli ollut ilmeisestikin loukkaava ja huono huumori. B totesi, ettei ole mielestään syyllistynyt selvityspyynnössä väitettyyn seksuaaliseen häirintään. Hän on kuitenkin pahoillaan käytöksensä aiheuttamasta mielipahasta.

Tästä koko lausunto.