Suomen Taitoluisteluliiton sääntömääräinen kevätliittokokous järjestettiin poikkeuksellisesti koronaepidemian vuoksi etäyhteyksin 25. kesäkuuta. Kokoukseen osallistui 28 äänioikeutettua jäsenseurojen edustajaa ja 35 edustajaa ilman äänioikeutta.

Liiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo esitteli kokouksessa vuoden 2019 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon. Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle vastuuvapauden.

Urheilullisesti vuosi 2019 alkoi varsin iloisissa arvokisatunnelmissa, kun Viveca Lindfors luisteli EM-kisoissa upeasti ja sijoittui kolmanneksi tiukassa naisten kilpailussa. Muodostelmaluistelun MM-kilpailu järjestettiin huhtikuussa Helsingissä. Marigold IceUnityn hopeaa ja Helsinki Rockettesin pronssimitalia juhlittiin ääriään myöten täynnä olevassa Helsingin jäähallissa.

Liitto toteutti kesän 2019 aikana lajikulttuurikyselyn ja tulosten myötä valittujen kehityskohteiden täytäntöön paneminen alkoi syksyllä. Esimerkkeinä toimenpiteistä voidaan mainita toisen seurakoordinaattorin palkkaaminen seuratyön arjen avuksi, valmentajien ja seuratoimijoiden koulutuksen vahvistaminen muun muassa vuorovaikutustaitojen osalta ja lisäksi kahden uuden työryhmän perustaminen. Toinen ryhmä keskittyy eettisiin asioihin ja rakentaa seurojen avuksi selkeitä ratkaisuja tilanteisiin, kun esimerkiksi epäillään eettisten sääntöjen vastaista toimintaa. Toinen työryhmä perustettiin luistelijoille, joiden äänen halutaan kuuluvan vahvemmin liiton toiminnassa. Molemmat ryhmät aloittivat työnsä vuoden 2020 alussa. Erityisen tärkeä asia oli uudistetun eettisen säännöstön julkistaminen keväällä 2019. Säännöstöön sitouttamista vahvistettiin ulottamalla passit urheilijoiden lisäksi koskemaan myös valmentajia ja arvioijia.

Vuoden 2019 tilinpäätös oli noin 150 000 euroa ylijäämäinen muodostelmaluistelun MM-kilpailujen noin 600 000 euron tuloksen myötä. Ilman MM-kilpailujen järjestämisestä saatua tulosta, liiton operatiivisen toiminnan hyväksytty vuosibudjetti oli alijäämäinen (-228 000 euroa), sillä liitto käyttää vuosittain toimintaansa aikaisempina vuosina arvokisoista kerättyjä varoja. Operatiivisen toiminnan tulos 2019 ylitti kuitenkin budjetin, sillä tulokseen vaikuttivat noin 240 000 euron kustannukset epäeettisiin valmennustapoihin liittyneistä asianajokuluista sekä kurinpitosihteeristön toiminnasta.

Liittokokous päätti ansiomerkkien jakamisesta liiton ja sen jäsenseurojen toiminnassa ansioituneille seuratoimijoille, arvioijille sekä urheilijoille. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin päivitetyt kurinpito- ja toimintasäännöt, joihin oli tehty tarkentavia ja selkeyttäviä muutoksia niiden pitämiseksi jatkuvasti ajantasaisina ja toimivina. Lopuksi valittiin jäsenet kurinpitolautakuntaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Aine, varapuheenjohtajaksi Tapio Rantala ja jäseniksi Mika Backman, Marja Naulapää-Sipilä ja Sirpa Poitsalo.

Lähde: Taitoluisteluliiton tiedote