Suunnistusliitto on päivittänyt ohjeita syyskuun suunnistustapahtumia varten koronapandemian johdosta.

Lista ohjeista on varsin kattava:

Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin.

Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat.

Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan.

Seurojen bussikuljetuksia ei suositella. Jos bussikuljetus kuitenkin järjestetään, suositellaan kasvomaskien käyttöä busseissa.

Mahdollisen pesupaikan järjestelyissä on huomioitava väljyys ja vältettävä ruuhkia pesupaikalla.

Mahdollisten tulostaulujen sijoittelun tulisi olla riittävän väljää.

WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella.

Myytäessä kahvila- tai ruokatuotteita, on tarjottava riittävästi tilaa tuotteiden.

Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 metrin välein 5 m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu olemaan 1,5 metriä lähempänä.

Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy. Koko päivä on hyvä käyttää hyväksi.

Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on mahdollista. Tällöin lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä odottavilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa.

Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä).

Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin.

Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä.

Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla.

Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua.

Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista.

Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla esimerkiksi kaksi.

Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys lähikontaktien välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava.

Lähde: Suunnistusliiton verkkosivut