Liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen palkitsemiskäytäntöjä uudistetaan

© Kuva: Juha Tamminen
Änärissä Anaheim - Buffalo! Ota vetotipsi talteen ja käytä tarjous hyväksesi!

Liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen palkitsemiskäytäntöjä uudistetaan ensi vuodesta alkaen.

– Jatkossa tasa-arvopalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi vuorossa on yhdenvertaisuuspalkinto. Vuoden 2019 Piikkarit-palkinto tullaan myöntämään liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon roolimallille. Hakuaika päättyy 13.9.2019. Palkinnot jaetaan marraskuussa Helsingissä, kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Palkitsemiskäytäntöä tullaan uudistamaan siten, että jatkossa Piikkarit-palkinto sukupuolten tasa-arvon edistämisestä liikunnassa ja urheilussa jaetaan joka toinen vuosi (parittomat vuodet). Joka toinen vuosi tullaan jakamaan Yhdenvertaisuus-palkinto yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun edistämisestä (parilliset vuodet, alkaen vuonna 2020).

Vuoden 2019 Piikkarit-palkinto myönnetään liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon roolimallille. Roolimallilla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on omalla esimerkillään ja/tai toiminnallaan edistänyt ansiokkaalla tavalla sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikunnassa ja urheilussa.

Palkittava on esimerkiksi tukenut ja mahdollistanut naisten etenemistä liikunta-alan johtotehtäviin, tehnyt merkittävää työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi alalla, muuttanut yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan asenteita koskien naisten toimimista alalla päätöksentekijöinä, asiantuntijoina, urheilijoina, liikkujina ja valmentajina sekä edistänyt sukupuolten tasa-arvoa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 1995 alkaen myöntänyt Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Piikkarit-palkinto perustuu vuonna 1995 julkistettuun liikunnan ja urheilun sukupuolten välistä tasa-arvoa pohtineen työryhmän raporttiin Piikkareilla – nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin.

Palkinnot on vuosittain luovutettu eri tavoin tasa-arvotyötä toteuttaville hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille.

Palkinnonsaajia valittaessa on vuosina 1995-2016 ollut keskeisenä arviointikriteerinä liikunta-alalla tapahtuva, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä pitkäjänteinen, tuloksellinen ja vaikuttava tai innovatiivinen toiminta. Vuosina 2017-2018 palkitsemisen kohteena oli liikunta-alan toimijoiden tasa-arvoteot. Vuonna 2017 teoissa painotettiin erityisesti tasa-arvoa liikunnan ja urheilun johto- ja valmennustehtävissä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Änärissä Anaheim - Buffalo! Ota vetotipsi talteen ja käytä tarjous hyväksesi!