Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 19.4. Hallitus päätti Olympiakomitean kevätvuosikokouksen ajankohdasta ja esityslistasta, ylimääräisen jäsenkokouksen järjestämisestä ja ansiomerkkien myöntämisestä olympiamitalisteille.

Olympiakomitean 16 jäsenjärjestöä esitti Olympiakomitean hallitukselle perjantaina 15.4. vaatimuksen yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle kutsumiseksi. Hallitus käsitteli vaatimusta ja totesi tarkoituksenmukaisimmaksi menettelyksi järjestää ylimääräinen jäsenkokous kevätkokouspäivänä 31.5., joko yhdistettynä kevätkokoukseen tai erillisenä kokouksena kevätkokouksen yhteydessä.

Lisäksi Olympiakomitean hallitus järjestää aiemmin päätetyn mukaisesti keskustelutilaisuuden jäsenistölle 2.5. Tilaisuudessa keskustellaan Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja siihen liittyvän riippumattoman ulkopuolisen selvityksen rajauksesta ja toteuttamisesta sekä Huippu-urheiluyksikön tulevasta organisoitumisesta.

Hallitus kävi läpi tilannekatsauksen koskien 30.3. päätettyjen toimenpiteiden edistymistä. Hallitus päätti tuolloin päivittää Olympiakomitean sääntöjä, toteuttaa jatkoselvityksen häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä liikunnan ja urheilun verkostoissa ja lisätä yhteistyötä Olympiakomitean hallituksen ja henkilöstön välillä. Lisäksi päätettiin keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle ja riippumattoman ulkopuolisen selvityksen tilaamisesta koskien Mika Lehtimäkeen liittyvää tapahtumakokonaisuutta.

– Kaikki päätetyt asiat etenevät. Kävimme jo huhtikuun alussa keskustelun SUEKin kanssa, ja tuossa keskustelussa kävi ilmi, että SUEK ei ole tarkoituksenmukainen taho Lehtimäen tapauksen tutkintaan kokonaisuutena. Välittömästi tämän jälkeen Olympiakomitean jäsenjärjestöt ilmoittivat tapaamisessaan 6.4. haluavansa osallistua riippumattoman selvityksen toteuttamiseen. Asia ratkaistaan toukokuun aikana jäsenjärjestöjen keskustelutilaisuuden ja ylimääräisen kokouksen päätösten mukaisesti, Jan Vapaavuori sanoo.

– SUEKin tutkintaan on viety kaksi muuta julkisuudessa ollutta häirintätapausta, ja SUEKin kanssa on myös sovittu kyselyn toteuttamisessa koskien häirintää liikunnassa ja urheilussa. Olemme myös järjestäneet jo yhden hallituksen ja henkilöstön välisen keskustelutilaisuuden, Vapaavuori kertoo.

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste kommentoi aiemmin Helsingin Sanomille Suomen Olympiakomitean päätöksiä Lehtimäen tapaukseen liittyen.

– Tässä on se eriskummallinen tilanne, että Olympiakomitea ei tippaakaan ujostellut Tokion tapauksen ja [Anni] Vuohijoen tapauksen viemistä normaaliin eettisten periaatteiden selvitysprosessiin, mutta jostain syystä Lehtimäen osalta asiaa ei ilmeisesti tältä kannalta selvitetä ainakaan tämän okm:lle lähetetyn vastauksen perusteella, hämmästeli Rauste HS:lle.

– Onhan se erikoista, että nämä kaksi vähemmän vakavaa tapausta saatetaan kurinpitomenettelyyn eli Suekin tutkintaan, mutta tätä vakavinta tapausta ei saateta. Kyllähän tämä sotii oikeudenmukaisuutta vastaan.

Lähde: Olympiakomitean tiedote