Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 12.4. Hallitus päätti keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle 2.5. sekä vastauksesta opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntöön. Lisäksi hallitus päätti aloittaa pöytäkirjojensa julkaisemisen.

Päätöksen mukaan pöytäkirjat julkaistaan Olympiakomitean kotisivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Hallituksen kokouksista julkaistaan jatkossakin tiedote kokousta seuraavana päivänä, ja lisäksi jäsenjärjestöille, liikunnan ja urheilun verkostoille ja medialle järjestetään säännöllisesti striimattuja infotilaisuuksia, joissa kerrotaan hallituksen työstä ja muista ajankohtaisista asioista.

– Haluamme lisätä avoimuutta hallituksen työskentelystä tiedottamisessa. Julkaisemme pöytäkirjat eilisestä kokouksesta alkaen ja linkitämme ne myös Olympiakomitean sivuilta löytyviin hallitustiedotteisiin, kertoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Lajiliitoille keskustelutilaisuus – ulkopuoliset tahot selvittävät kaikki häirintätapaukset

Hallitus kävi keskustelun viime aikoina julkisuudessa olleista epäasiallisen käytöksen ja häirinnän tapauksista. Keskustelussa todettiin, että kaikki esillä olleet ja Olympiakomitean tietoon tulleet tapaukset on selvitetty Olympiakomitean sisällä, ja niistä kaksi on jo siirretty riippumattomaan ulkopuoliseen tutkintaan, jonka toteuttaa SUEK.

Kolmas tapahtumakokonaisuus, joka liittyy Mika Lehtimäkeen, viedään myös hallituksen 30.3. tekemän päätöksen mukaisesti riippumattoman ulkopuolisen tahon tutkintaan. Asiasta on käyty keskusteluja SUEKin kanssa, mutta kuten SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson on 6.4. julkisuudessa ilmoittanut, SUEK ei ole tarkoituksenmukainen taho Lehtimäen tapauksen tutkintaan. Lisäksi Olympiakomitean jäsenjärjestöt ovat ilmoittaneet halunsa olla mukana ulkopuolisen selvityksen tilaamisessa. Näiden seikkojen pohjalta hallitus päätti keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle.

– Keskustelutilaisuus järjestetään 2.5.2022. Tilaisuudessa keskustellaan Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja sovitaan toimintatavasta ulkopuolisen selvityksen tilaamisessa. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan huippu-urheiluyksikön tulevasta organisoitumisesta, puheenjohtaja Vapaavuori kertoo.

Lähde: Olympiakomitea