Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on selvittänyt Suomen Olympiakomitean pyynnöstä työntekijöiden kokemuksia yhteisössä.

Työntekijöiltä tiedusteltiin kokemuksia ja havaintoja epäasiallisesta kohtelusta. SUEK on tehnyt osaraportin työntekijöiden vastauksista.

SUEK kertoo tehneensä kyselyn Olympiakomitean henkilöstölle toukokuussa 2022. Anonyymissä kyselyssä selvitettiin henkilöstön kokemuksia ja havaintoja viimeisen vuoden ajalta. Kyselyn vastausprosentti oli 90,2.

Selvityksessä nousi esiin työympäristössä esiintynyttä kiusaamista, jota oli kokenut joka neljäs vastaaja. Kiusaaminen on ilmennyt esimerkiksi kokemuksena eristämisestä, sivuuttamisesta sekä osaamisen kyseenalaistamisena. Harva yksittäinen henkilö oli kokenut sanallista seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää, kerrotaan tiedotteessa.

– Kiusaamista ilmeni keskimääräistä enemmän, kun verrataan muihin vastaaviin työyhteisön selvityksiin. Muita epäasiallisen kohtelun muotoja oli vähemmän. Esimerkiksi fyysistä häirintää ei kyselyssä noussut esiin. Korkea vastausprosentti kertoo, että asia koettiin merkittävänä, SUEKin tutkimuspäällikkö Marko Kananen sanoo SUEKin tiedotteella.

Olympiakomitealle luovutetut tulokset ovat osa laajempaa epäasiallista kohtelua selvittävää kyselyä. Mukaan kyselyyn ovat voineet ilmoittautua Olympiakomitean jäsenet sekä keskeiset sidosryhmät, joita ovat liikunnan aluejärjestöt, Huippu-urheilun instituutti KIHU, urheiluopistot sekä urheiluakatemiat. Kysely suunnattiin jäsenten ja sidosryhmien työntekijöille. SUEK julkaisee selvityksen kokonaisraportin syksyllä 2022.

Lähde: SUEKin tiedote