Hiihtoliitto ry tiedottaa, että muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Liiton kaupallisen markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland Oy:n toimenpiteet taloustilanteen sopeuttamiseksi on määritelty.

Muutosneuvotteluissa päätetyillä toimenpiteillä tavoitellaan talouden tasapainottamista yli 400 000 eurolla tilikauden loppuun 31.10. mennessä. Toimenpiteet koskevat koko Hiihtoliiton ja Nordic Ski Finlandin henkilöstöä sekä toimintoja, ja niiden vaikutus ulottuu myös tulevalle tilikaudelle.

Neuvotteluiden seurauksena esimerkiksi Hiihtoliitto ry:n sekä Nordic Ski Finland Oy:n henkilöstö lomautetaan tehtävästä riippuen 4–8 viikon ajaksi. Lisäksi maajoukkueiden leirityksiä supistetaan ja valmennus- sekä kilpailutoimintaan kohdennetaan säästötoimenpiteitä soveltuvin osin. Toimenpiteet koskevat yhteensä 29 Hiihtoliitto ry:n työntekijää sekä neljää Nordic Ski Finland Oy:n työntekijää.

– Olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä muutosneuvotteluiden aikana, ja tämä on ollut raskasta aikaa koko organisaatiolle. Nyt tehdyt päätökset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta turvaamme toimintamme ja toimintaedellytyksemme myös tulevaisuudessa. Tilanne vaatii paljon koko organisaatiolta mutta uskomme, että nyt tehdyillä päätöksillä säästötavoite toteutuu ja pystymme luomaan paremmat edellytykset myös strategiassamme määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen tiedotteella.

– Yhteiskunnallinen tilanne on auttamatta heijastunut toimintaamme. Huippu-urheilu on meille merkittävä tulovirta mutta myös iso investointierä. Yleinen hintatason ja esimerkiksi lento- sekä majoituskustannusten nousu on vaikuttanut kokonaiskulujen ennakoitua suurempaan kasvuun. Vaikka tulorakenteemme kumppanuuksien osalta on parempi kuin pitkään aikaan, tulomme eivät ole kasvaneet kulujen kanssa samassa suhteessa. Tästä syntyy ero, mikä meidän täytyy paikata. Samalla suurtapahtumien kolmanneksi kivijalaksi rakennettu Helsinki Ski Weeks ei ole ollut taloudellisesti kannattava, vaikka se onkin tapahtumana saanut erinomaista palautetta.

– Huippu-urheilussa sopeutustoimet vaikuttavat leirityspäivien määrään, mutta samaan aikaan pyrimme tehostamaan päivittäistä harjoittelua. Teemme kaikkemme, jotta urheilijoillamme on mahdollisuus menestyä jatkossakin, Hämäläinen jatkaa.

Lähde: Hiihtoliitto