Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta ovat tyytymättömiä omaan liikkumiseensa. Syyt liikunnan välttelyyn vaihtelevat huonosta säästä kuntosalien pelkäämiseen. Tiedot käyvät ilmi ravitsemusyritys Herbalife Nutritionin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Fyysisesti kaikkein aktiivisimpia suomalaisista ovat 40–49-vuotiaat, joista 72 prosenttia kertoo harrastavansa liikuntaa vähintään 2–3 kertaa viikossa. Seuraava ikäluokka eli 50–59-vuotiaat liikkuvat puolestaan vähiten; heistä vastaava osuus on 57 prosenttia.

Yleisesti ottaen prosenttiosuudet ovat suuret kaikissa ikäryhmissä. Tuloksen taustalta löytyy kuitenkin hieman kiusallinen seikka: suomalaisilla on melko joustava käsitys siitä, mikä on liikuntaa.

– Lähes 40 prosenttia pitää nurmikon leikkaamista liikuntana ja joka kolmas kodin siivoamista. Viidesosa suomalaisista katsoo, että myös auton renkaiden vaihtaminen on liikuntaa. 11 prosenttia laskee jopa roskien viemisen liikunnaksi, sanoo ravitsemusyritys Herbalife Nutritionin Pohjoismaiden johtaja Mia Bergmann.

Motivaation puute suurin lamauttaja

Samaan aikaan suomalaiset kuitenkin ovat tyytymättömiä omaan liikkumiseensa. Lähes 80 prosenttia vastaajista sanoo, että haluaisivat olla fyysisesti aktiivisempia.

– Suomalaiset haluaisivat muutosta, mutta ovat samalla mestareita välttelemään liikuntaa. Esimerkiksi 78 prosenttia vastaajista myöntää välttelevänsä viikoittain hyötyliikuntaa sellaisilla matkoilla, jotka voisi hoitaa kävellen tai pyörällä, Bergmann kertoo.

Vastaajien keskuudessa yleisin liikkumisen estävä tekijä on motivaation puute; 42 prosenttia listaa sen syyksi. Useampi kuin joka kolmas vetoaa voimakkaasti ajanpuutteeseen. Joka neljäs puolestaan tunnustaa luopuvansa toisinaan liikunnasta huonoon säähän vedoten.

Olennaista kynnyksen madaltaminen

Monella suomalaisella liikuntainnon hyydyttävät epämukavuustekijät. Jopa 26 prosenttia kertoo pelkäävänsä kuntosaleja. 16 prosenttia puolestaan jättää liikkumatta, koska heillä ei ole kuntoilukaveria. Bergmannin mielestä tärkeää olisikin tehdä liikkumisen kynnys itselle mahdollisimman matalaksi.

– Ymmärrän, että aloittaminen voi olla haasteellista. Minun neuvoni on, että kannattaa löytää itselle sopiva liikuntamuoto – esimerkiksi liikuntaryhmä, joka tapaa kerran viikossa. Liikkuakseen ei tarvitse olla taitava tai hyvässä kunnossa. Tärkeintä on löytää liikuntamuoto, josta pitää ja jota ei edes halua vältellä.

– Olennaista on liikkumisen säännöllisyys. Se yhdistettynä terveellisiin ruokatottumuksiin saavat aikaan kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia, Bergmann kiteyttää.

Lähde: OSG Viestintä Oy