Suomen urheilun eettinen keskus SUEK tiedottaa päättäneensä Anni Vuohijokea koskevan tutkinnan epäilyn. Vuohijokea epäiltiin vakavasta eettisestä rikkomuksesta Pekingin olympialaisissa.

SUEK päätti tutkinnan, koska tapauksessa ei ollut asianomistajia. Siksi se ei etene myöskään Kurinpitolautakunnan käsittelyyn.

Asianomistajien puute ei ole mikään yllätys, sillä heti asian tultua julki ilmeni julkisuudessa, että kellään ei ollut vaatimuksia Vuohijokea kohtaan.

– Saamiimme tutkintapyyntöihin oli vahvat perusteet. Saimme tutkinnan aikana selvitettyä tapahtumien kulun riittävällä tarkkuudella. Päätimme tutkinnan, koska tapauksessa ei ollut kurinpitomääräysten mukaista asianomistajaa, joka olisi vaatinut asian käsittelemistä kurinpitolautakunnassa, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo tiedotteella.

Asian toivat SUEKin tietoon Olympiakomitea ja Anni Vuohijoki. SUEK päätti tutkinnan aloittamisesta 1.4.2022. SUEK on luovuttanut tiedot tutkinnan tuloksesta ja sen päättämisestä asianosaisille.

SUEKin tutkinta Tokion olympialaisten valmistautumisleirin aikaiseen mahdolliseen epäasialliseen käyttäytymiseen on kesken. Tutkinta aloitettiin Suomen Olympiakomitean pyynnöstä, koska epäilty rikkomus on tapahtunut ennen vuoden 2022 alusta voimaantulleita uusia kurinpitomääräyksiä.

Lähde: SUEK